Posiadamy ubezpieczenie OC.

Nasza kadra pracownicza składa się z doświadczonych księgowych posiadających wykształcenie kierunkowe wyższe, ze stażem 20 letnim, ludzi którzy wykonują ten zawód z pasją.Księgi handlowe

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:

  • osób fizycznych100%
  • spółek cywilnych osób fizycznych100%
  • spółek jawnych osób fizycznych100%
  • oraz spółek partnerskich100%
jeżeli ich przychód netto w ostatnim roku podatkowym ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych wynosi 2.000.000 euro.
Do prowadzenia ksiąg handlowych bez względu na osiągnięte przychody zobowiązane są spółki handlowe (osobowe i kapitałowe w tym również w organizacji). Naszym zadaniem jest nie tylko zaewidencjonowanie operacji i zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych ale pomoc w zrozumieniu przepisów. Proponujemy aktywną współpracę.
 

Prawne

Nasze biuro współpracuje z kancelarią, dając możliwość profesjonalnego wsparcia prawnego Naszym klientom. To nie tylko odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta, ale również podniesienie skuteczności działań biznesowych dających przewagę nad konkurencją.

Kadry

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie kadrowo-płacową, przez przygotowania dokumentów potrzebnych do zawarcia prawidłowo umowy, naliczania wynagrodzeń, aż po skomplikowane czynności związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
KONTAKT